Interešu izglītības pulciņu darbs attālināto mācību laikā

8. marts, 2021

Attālināto mācību laikā, arī 2. semestrī darbs interešu izglītības pulciņos notiek. Kā un kur?

Arī interešu izglītība attālinātajā mācību procesā nav atstāta novārtā, esam pielāgojušies visiem apstākļiem un veicam savu darbu,  darot to nesavtīgi.

Kā tad mums šajā laikā ir veicies?

Paldies visiem par ieguldīto darbu, izturību un pacietību! Lai mums veicas pārdzīvot šo laiku, smeļoties iedvesmu un spēku nākotnei!

Uz tikšanos skolā!