Informācija par antigēna paštesta veikšanu

17. novembris, 2021

Skolēni skolā saņems paštestu komplektu un paštestus veic mājās: 1.-3.klašu skolēni – 21.11.2021.; 4.-6.klašu skolēni veic  vienu paštestu 17.11.2021., otru pirms atgriešanās skolā – 21.11.2021.  

Š.g. 19. novembrī laboratorijas Covid-19 skrīninga testēšana nenotiek.

Skolēni skolā saņems paštestu komplektu un paštestus veic mājās:  

  • 1.-3.klašu skolēni – 21.11.2021.;
  • 4.-6.klašu skolēni veic  vienu paštestu 17.11.2021., otru pirms atgriešanās skolā – 21.11.2021.

Paštestus veic vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie skolēni.

Video instrukcija par paštesta veikšanu.

Raksta pielikumā infografikas instrukcija.

Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Paplašināta informācija par paštestu izmantošanu skolās https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-pastestu-izmantosanu-skolas 

Ja 21. novembrī veiktajam paštestam ir pozitīvs rezultāts, tad

1) par to jāinformē klases audzinātāja;

2) mājas karantīnu ievēro tikai skolēns, kuram ir pozitīvais testa rezultāts;   

3) pozitīva paštesta gadījumā, tāpat kā līdz šim laboratoriskā skrīninga testēšanā, – būs jāveic apstiprinošs individuālais tests laboratorijā;

4) pārējie klasesbiedri turpina mācības klātienē 22.novembrī ar Covid-19 negatīva testa rezultātu;

5) vecākiem personīgajā arhīvā jāsaglabā paštesta (arī negatīva) rezultāts ar datumu,kurā tas veikts, lai nepieciešamības gadījumā to var uzrādīt klases audzinātājai.

Pedagogiem, darbiniekiem novembrī paštesti netiek veikti.