Elektroniskā pieteikšanās pulciņiem

5. septembris, 2018

Pieteikumu reģistrācija elektroniski līdz 12.09.2018 skolas informācijas sistēmā.

Izvēles priekšmetu, interešu izglītības, fakultatīvo priekšmetu, pagarinātās dienas grupas pieteikumu reģistrācija elektroniski līdz 2018. gada 12. septembrim skolas informācijas sistēmā.

https://app.ogressakumskola.lv/parents

Iepriekšējo gadu pieteikumu reģistrācijas netiek ņemtas vērā, tāpēc katru gadu vecākiem ir jāaktualizē pieteikumi atkārtoti.

Pulciņu pieteikumu reģistrēšanas instrukciju skatīt pielikumā.

Ogres sākumskola administrācija,
t. 65044521