“Dzītariņš” dejotāji iegūst 2. pakāpes diplomu

25. marts, 2019

Apsveicam tautisko deju kolektīva “Dzītariņš” dejotājus ar iegūto augsto 2.pakāpes diplomu!

Apsveicam tautisko deju kolektīva “Dzītariņš” dejotājus ar iegūto augsto 2.pakāpes diplomu!

Paldies skolotājai Dairai Dālei un koncertmeistarei Intai Skaistai!

Paldies visiem , kas šajā dienā bija kopā ar dejotājiem!