Atkritumu šķirošana skolā

6. februāris, 2017

Ogres sākumskolā jau visa mācību gada garumā tiek uzkrāti izlietotie papīri Līgatnes piedāvātajās papīra kastēs, kurš pēc noteikta laika tiek nogādāts Līgatnē.

Vides izglītības jomā darāmā vēl ir bezgala daudz – par to liecina atkritumu pilnie meži, apdzīvoto vietu nomales, ceļmalu grāvji.

Ar zināšanām vien patiesībā ir par maz – ir jāmaina attieksme, un cilvēka apziņas līmenim attieksmē pret dabu un vidi vēl jāaug un jāaug.

Ogres sākumskolas skolēniem attieksmi pret dabu un vidi, kurā paši dzīvojam, palīdz veidot skolā, šajā procesā iesaistot speciālistus un pat pašvaldības vadību. Vakar, 1.februārī ar skolēniem tikās atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Ķilupe” valdes locekle Ilma Saulīte, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants.

I.Saulīte skaidroja skolēniem par to, kāpēc jāšķiro atkritumi, kā pašiem iesaistīties atkritumu šķirošanā. Ogres sākumskolas skolēni nav nekādi nezinīši, jo jau vairākus gadus šajā izglītības iestādē darbojas Ekoskolu programma un vides izglītības jomā ir izveidota noteikta sistēma. Ir arī rezultāti. “Sarunās ar skolēniem uzzināju, ka lielākā daļā ģimeņu, virs 70%, jau šķiro atkritumus, domāju, ka arī bērniem ir nopelns savu vecāku izglītošanā šajā jomā,” atklāj A. Mangulis. Ogres sākumskolā skolēni vāc un nodod pārstrādei makulatūru, pretī saņemot rakstāmpapīru.

Tikšanās reizē bērni ierosināja skolā izvietot konteinerus, kuros varētu izmest tukšos iepakojumus – vienā konteinerā plastmasas pudeles un tetrapakas, otrā – stikla pudeles. Uzklausot skolēnu ierosinājumu, SIA “Ķilupe” vadītāja apsolīja jau tuvākajās dienās nogādāt skolā atkritumu konteinerus šīm vajadzībām.

Savukārt sākumskolas direktore Māra Banka aicināja skolēnus projektu nedēļas laikā iesaistīties atkritumu kastu izgatavošanā un krāsošanā – kastes tiktu izvietotas skolas ēkā un tajā varētu izmest jau sašķirotus atkritumus. Atbalstot direktores ierosinājumu, I. Saulīte apsolīja nodrošināt maisus, ko likt šajās kastēs.

SIA “Ķilupe” vadītāja arī apsolīja nākamnedēļ tikties ar skolēniem un interaktīvā veidā plašāk iepazīstināt ar atkritumu šķirošanas procesiem.

“Manuprāt, šāda prakse, iesaistot skolēnus atkritumu šķirošanā izglītības iestādēs, būtu ieviešama visās novada skolā,” uzsver pašvaldības izpilddirektors P. Dimants.

Savukārt domes priekšsēdētājs A. Mangulis atgādina: “Veicinot iedzīvotājus iesaistīties videi draudzīgajā atkritumu šķirošanā, tieši skolās ir jāveic sistemātisks darbs – bērnu savas zināšanas un pieredzi noteikti nodos tālāk saviem vecākiem, tā soli pa solim paplašinot to cilvēku loku, kuriem atkritumu šķirošana nebūs sveša lieta.”

Ogres sākumskolā jau visa mācību gada garumā tiek uzkrāti izlietotie papīri Līgatnes piedāvātajās papīra kastēs! Paldies 6.c klases zēniem, kuri regulāri tās iztukšo un nogādā papīru skolas pagrabā, kur tiek uzkrāta makulatūra, lai pēc noteikta laika to nogādātu Līgatnē.

Vēl raksti šajā kategorijā