Ar puzuru rotāti Ziemassvētki

4. janvāris

AS Swedbank pateicība Ogres sākumskolas 2.g klasei par piedalīšanos konkursā “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”.