Vecāku sapulce

5. oktobris

4. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

4. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Vēl raksti šajā kategorijā