Covid-19 skolēnu rutīnas skrīninga testēšana

17. novembris, 2021

Plānota 1. – 6. klašu skolēnu testēšana skolā ar pūla (kociņu) metodi.

Plānota 1. – 6. klašu skolēnu testēšana skolā ar pūla (kociņu) metodi.

Vēl raksti šajā kategorijā