Pirmklasnieku sadalījums klasēs, dokumentu iesniegšana

11. maijs

1., 2. jūnijā no plkst. 8:00 – 13:00 un 5. jūnijā no plkst. 13:00 – 17:00 gaidīsim Ogres sākumskolas kancelejā.

Ogres sākumskola aicina 2017./2018. m.g. topošo pirmklasnieku vecākus iesniegt dokumentus skolas kancelejā 334. kabinetā (Meža prospektā 14/1, Ogre) zemāk minētajos laikos:

  • 1. jūnijā un 2. jūnijā laikā no 8.00 – 13.00;
  • 5. jūnijā laikā no 13.00 – 17.00.

Dokumentu iesniegšanas kārtība.

Uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu ( aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), skolā iesniedz:

  1. iesniegumu (skolas izveidota forma);
  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  3. izziņu par pirmsskolas 5. – 6. gadīgo programmas apguvi līdz 25. augustam;
  4. pašvaldības pedagoģiski medicīniskās slēdzienu, ja bērnam nepieciešams apgūt speciālo izglītības programmu vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  5. bērna medicīnisko karti Nr 026/u veidlapu līdz 25. augustam;
  6. 1 bērna fotoattēlu (3x4cm) skolēna apliecībai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Pirmklasnieku sadalījums pa klasēm 2017./2018. mācību gadā:

1.a klase – Ilze Ušpele

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2017/02-01/7E548
2. 2017/02-01/FE88C
3. 2017/02-01/41832
4. 2017/02-01/6F8AE
5. 2017/02-01/A8456
6. 2017/02-01/B8153
7. 2017/02-16/01614
8. 2017/02-28/B621A
9. 2017/02-03/606BF
10. 2017/02-01/5A8B0
11. 2017/02-01/70A63
12. 2017/02-01/0A484
13. 2017/02-01/6A1D9
14. 2017/02-01/CAD5B
15. 2017/02-01/132D8
16. 2017/02-01/2F98D
17. 2017/02-01/F48B7
18. 2017/02-28/44A04
19. 2017/02-01/76307
20. 2017/02-01/F1FE7
21. 2017/02-20/381F0
22. 2017/02-21/EDE78
23. 2017/02-02/C1A4C
24. 2017/02-06/FE7D2
25. 2017/02-20/E3C3F
26. 2017/03-30/FD23F
27. 2017/02-01/CA032
28. 2017/02-01/DC7CC

1.b klase – Ilona Dika

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2017/02-01/C553D
2. 2017/02-01/3F414
3. 2017/02-02/3E459
4. 2017/02-17/AC1A9
5. 2017/02-01/D5690
6. 2017/03-08/7748A
7. 2017/03-21/986D9
8. 2017/03-07/926CD
9. 2017/02-01/14E3D
10. 2017/02-01/B3ACF
11. 2017/02-01/5D540
12. 2017/02-01/1CF70
13. 2017/02-01/808BF
14. 2017/02-01/1C17C
15. 2017/02-01/A5708
16. 2017/02-01/3F6C3
17. 2017/02-01/377FA
18. 2017/02-01/485EE
19. 2017/02-01/BF8EB
20. 2017/02-02/E7A58
21. 2017/03-21/9F81F
22. 2017/02-03/E614F
23. 2017/02-02/BAEB1
24. 2017/02-06/2495B
25. 2017/03-06/C4601
26. 2017/02-01/CEAFA
27. 2017/02-01/BABD1
28. 2017/03-10/3640B

1.c klase – Dace Bužere

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2017/02-01/2D291
2. 2017/02-01/77CAE
3. 2017/02-01/F675D
4. 2017/02-01/8660F
5. 2017/02-01/B88F4
6. 2017/02-01/40F8B
7. 2017/02-01/1801A
8. 2017/02-01/71479
9. 2017/02-01/7A050
10. 2017/02-01/BB6E8
11. 2017/02-01/B4948
12. 2017/02-01/3B188
13. 2017/02-01/65E42
14. 2017/02-01/8DB9F
15. 2017/02-01/A0B90
16. 2017/02-01/7CD9C
17. 2017/02-01/F8A1B
18. 2017/02-01/034C2
19. 2017/02-27/A8A7B
20. 2017/02-01/D3656
21. 2017/02-01/EAC95
22. 2017/02-05/59959
23. 2017/03-20/E737A
24. 2017/02-04/704D8
25. 2017/02-10/C12A4
26. 2017/03-26/0BA3C
27. 2017/02-01/2F014
28. 2017/02-01/FB6F7

1.d klase – Ļubova Maļinovska

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2017/02-01/39458
2. 2017/02-01/3F342
3. 2017/02-01/4A4CC
4. 2017/02-01/3186C
5. 2017/02-01/FE9BC
6. 2017/02-01/78675
7. 2017/02-01/8B3C3
8. 2017/02-01/CCD0E
9. 2017/02-01/A3A85
10. 2017/02-01/8C200
11. 2017/02-01/EBBD6
12. 2017/02-01/D97D6
13. 2017/02-01/005E6
14. 2017/02-04/3AB45
15. 2017/02-01/3DBFA
16. 2017/02-01/EB9C8
17. 2017/02-01/BA559
18. 2017/02-01/E9974
19. 2017/02-01/81759
20. 2017/02-01/B581F
21. 2017/02-01/8609A
22. 2017/02-01/4F2B3
23. 2017/02-01/6D509
24. 2017/02-01/49FB5
25. 2017/02-01/DC210
26. 2017/02-01/CD547
27. 2017/02-01/010DA
28. 2017/02-01/3D32B

1.e klase – Karīna Burija

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2017/02-01/4A75F
2. 2017/02-01/43246
3. 2017/02-01/B5C71
4. 2017/02-01/7DE37
5. 2017/02-01/BC630
6. 2017/02-01/DDA09
7. 2017/02-01/E7E42
8. 2017/02-01/0DE80
9. 2017/02-03/1130B
10. 2017/02-01/25F6C
11. 2017/02-01/8A3D1
12. 2017/02-01/7DF7F
13. 2017/02-01/A781A
14. 2017/02-01/F48EC
15. 2017/02-01/9DF0D
16. 2017/02-01/41E60
17. 2017/02-01/13E16
18. 2017/02-01/76277
19. 2017/02-01/99284
20. 2017/02-01/FEB84
21. 2017/02-01/076A2
22. 2017/02-01/BE264
23. 2017/02-01/3A253
24. 2017/02-01/8DE8A
25. 2017/02-01/CAD22
26. 2017/02-01/FBFFC
27. 2017/02-01/E5B48
28. 2017/02-01/B9B63

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Ogre sākumskolas administrācija