Pirmklasnieku sadalījums klasēs, dokumentu iesniegšana

25. aprīlis, 2019

3. jūnijā laikā no 8.00 – 14.00, 4. jūnijā laikā no 14.00 – 18.00 un 5. jūnijā laikā no 8.00 – 14.00 gaidīsim Ogres sākumskolas kancelejā.

Ogres sākumskola aicina 2019./2020.m.g. topošo  pirmklasnieku vecākus iesniegt dokumentus skolas kancelejā 334.kabinetā (Meža prospektā 14/1, Ogre) sekojošos  laikos:

  • 3. jūnijā laikā no 8.00 – 14.00;
  • 4. jūnijā laikā no 14.00 – 18.00;
  • 5. jūnijā laikā no 8.00 – 14.00.

Dokumentu iesniegšanas kārtība.

Uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu ( aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), skolā iesniedz:

  1. iesniegumu (skolas izveidota forma);
  2. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
  3. izziņu par pirmskolas 5. – 6. gadīgo programmas apguvi līdz  2019. gada 23. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00 334. kabinetā;
  4. pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, ja bērnam nepieciešams apgūt speciālo iekļaujošo izglītības programmu vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  5. bērna medicīnisko karti Nr. 026/u veidlapu līdz 31.augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00 334. kabinetā;
  • Bērna vecāks līdz 14. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti Ogres novada pašvaldības mājas lapā vai klātienē skolā;
  • 1. klašu vecāku sapulces pie klašu audzinātājām š.g. 6.jūnijā plkst. 18.00 klašu telpās.

Papildus informācija

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Pirmklasnieku sadalījums pa klasēm 2019./2020. mācību gadā:

1.a klase – Olga Pudule

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2019/02-01/1F434
2. 2019/02-01/435AE
3. 2019/02-01/9682C
4. 2019/02-01/DBF12
5. 2019/02-01/D84BC
6. 2019/02-01/95891
7. 2019/02-01/21674
8. 2019/02-01/61F26
9. 2019/02-01/6F739
10. 2019/02-01/0C1D1
11. 2019/02-02/14E53
12. 2019/02-23/FA62A
13. 2019/02-01/245BA
14. 2019/02-01/77FB4
15. 2019/02-01/3F282
16. 2019/02-01/33E61
17. 2019/02-01/141B3
18. 2019/02-01/D219D
19. 2019/02-01/EC034
20. 2019/02-01/36644
21. 2019/02-01/3F8D9
22. 2019/02-01/BBC9F
23. 2019/02-01/BC36B
24. 2019/02-01/B11D1
25. 2019/02-01/ECEB0
26. 2019/02-01/B53B3

1.b klase – Larisa Bite

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2019/02-01/376EE
2. 2019/02-01/32621
3. 2019/02-01/687D6
4. 2019/02-01/B44D9
5. 2019/02-01/1AD60
6. 2019/02-01/5CF03
7. 2019/02-01/A4014
8. 2019/02-01/74CDF
9. 2019/02-13/FEC31
10. 2019/02-01/23951
11. 2019/02-01/23B32
12. 2019/02-01/F11AA
13. 2019/02-01/22CBD
14. 2019/02-01/77EDD
15. 2019/02-01/5C595
16. 2019/02-01/43A27
17. 2019/02-01/7DD4E
18. 2019/02-01/BF7DD
19. 2019/02-01/5FB6F
20. 2019/02-01/87BA3
21. 2019/02-01/1074B
22. 2019/02-01/AF3E1
23. 2019/02-01/DFA31
24. 2019/04-20/A7A12

1.c klase – Ilona Arnīte

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2019/02-01/79B33
2. 2019/02-01/19FDC
3. 2019/02-01/3EDFD
4. 2019/02-01/338ED
5. 2019/02-01/7AA7D
6. 2019/02-01/C9152
7. 2019/02-01/77729
8. 2019/02-01/DD668
9. 2019/02-01/A870A
10. 2019/02-01/1CC14
11. 2019/02-01/7EC88
12. 2019/02-01/2DE0D
13. 2019/02-01/8E5E8
14. 2019/02-04/2BA1A
15. 2019/02-06/62A34
16. 2019/02-11/66CB6
17. 2019/02-15/6E656
18. 2019/03-25/918D5
19. 2019/02-01/7D8A6
20. 2019/02-01/B66AE
21. 2019/02-01/D6180
22. 2019/02-28/A4CDA
23. 2019/03-29/98AF6

1.d klase – Daila Živuļina

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2019/02-01/98831
2. 2019/02-01/90B27
3. 2019/02-01/20B19
4. 2019/02-01/367AC
5. 2019/02-01/51066
6. 2019/02-01/FE690
7. 2019/02-01/EA03C
8. 2019/02-01/D6460
9. 2019/02-01/1B91C
10. 2019/02-01/01EF3
11. 2019/02-01/7184B
12. 2019/02-01/AC218
13. 2019/02-01/4E7A8
14. 2019/02-01/FD30F
15. 2019/02-01/0EDE9
16. 2019/02-01/75103
17. 2019/02-01/835C6
18. 2019/02-01/6D6AE
19. 2019/02-01/9C768
20. 2019/02-01/82D23
21. 2019/02-01/BE0DF
22. 2019/02-01/075F4
23. 2019/02-01/0EDAC
24. 2019/02-01/5980C

1.e klase – Juta Antone-Madalāne

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2019/02-01/C7310
2. 2019/02-01/E0CCA
3. 2019/02-01/0B8AB
4. 2019/02-01/9CA14
5. 2019/02-01/1862D
6. 2019/02-01/ED932
7. 2019/02-01/3279C
8. 2019/02-01/87921
9. 2019/02-01/55864
10. 2019/02-01/CE401
11. 2019/02-01/1B096
12. 2019/02-01/38E49
13. 2019/03-27/95B76
14. 2019/02-01/A823A
15. 2019/02-01/D8485
16. 2019/02-01/797FB
17. 2019/02-01/3E6BE
18. 2019/02-01/64716
19. 2019/02-01/ABDDE
20. 2019/02-01/59547
21. 2019/02-01/C0E80
22. 2019/02-01/E19B5
23. 2019/02-01/49B20
24. 2019/02-01/899E3
25. 2019/02-01/A2E9D
26. 2019/03-04/966D3

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Ogre sākumskolas administrācija