Pirmklasnieku sadalījums klasēs, dokumentu iesniegšana

12. maijs, 2018

14., 15. maijā laikā no 8.00 – 16.00, 16. maijā laikā no 13.00 – 18.00, 28. maijā laikā no 8.00 – 16.00, 29. maijā laikā no 9.00 – 13.00 gaidīsim Ogres sākumskolas kancelejā.

Ogres sākumskola aicina 2018./2019.m.g. topošo pirmklasnieku vecākus iesniegt dokumentus skolas kancelejā 334. kabinetā (Meža prospektā 14/1, Ogre) zemāk minētajos laikos:

  • 14. un 15. maijā laikā no 8.00 – 16.00;
  • 16. maijā laikā no 13.00 – 18.00;
  • 28. maijā laikā no 8.00 – 16.00;
  • 29. maijā laikā no 9.00 – 13.00.

Dokumentu iesniegšanas kārtība.

Uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), skolā iesniedz:

  1. iesniegumu (skolas izveidota forma);
  2. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
  3. izziņu par pirmskolas 5. – 6. gadīgo programmas apguvi līdz 2018. gada 25. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00 334. kabinetā;
  4. pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, ja bērnam nepieciešams apgūt speciālo iekļaujošo izglītības programmu vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā
  5. bērna medicīnisko karti Nr 026/u veidlapu līdz 25. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00 334. kabinetā;
  6. 1 bērna fotoattēlu (3x4cm) skolēna apliecībai.

1. klašu vecāku sapulces pie klašu audzinātājām š.g. 5. jūnijā plkst. 18.00 klašu telpās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Pirmklasnieku sadalījums pa klasēm 2018./2019. mācību gadā:

1.a klase – Anete Lasmane

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2018/02-01/DB738
2. 2018/02-01/C3FE9
3. 2018/02-01/317D4
4. 2018/02-01/BDCE5
5. 2018/02-01/33353
6. 2018/02-01/93763
7. 2018/02-01/68DCE
8. 2018/02-01/C86FD
9. 2018/02-01/1AD83
10. 2018/02-01/7A255
11. 2018/02-01/B8B10
12. 2018/02-01/B2A9D
13. 2018/02-01/687E0
14. 2018/02-01/25715
15. 2018/02-01/D15D6
16. 2018/02-01/D8259
17. 2018/02-01/BCC5B
18. 2018/02-01/E7988
19. 2018/02-01/9A115
20. 2018/02-01/77E5B
21. 2018/02-01/84F9D
22. 2018/02-01/0108F
23. 2018/02-01/FD074
24. 2018/02-01/69171
25. 2018/02-01/AD776
26. 2018/02-01/6E2F6
27. 2018/02-01/8D846
28. 2018/02-01/1D86C

1.b klase – Dana Kolovanova

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2018/02-01/E8972
2. 2018/02-01/50433
3. 2018/02-01/D16B2
4. 2018/02-01/6EEC9
5. 2018/02-01/2D44D
6. 2018/02-01/2639D
7. 2018/02-15/C90A6
8. 2018/02-22/401DD
9. 2018/02-01/6F446
10. 2018/02-01/36889
11. 2018/02-01/C6DFB
12. 2018/02-01/27B73
13. 2018/02-01/911B6
14. 2018/02-01/344DA
15. 2018/02-01/32310
16. 2018/02-01/908B4
17. 2018/02-01/7B42E
18. 2018/02-01/430FE
19. 2018/02-07/0A536
20. 2018/02-02/9413A
21. 2018/03-28/32652
22. 2018/02-01/A03D2
23. 2018/02-03/7F305
24. 2018/02-20/5852A
25. 2018/02-01/BEBF8
26. 2018/02-16/8879D

1.c klase – Sandra Bērziņa

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2018/02-01/388BE
2. 2018/02-01/BE15F
3. 2018/02-01/4EEF2
4. 2018/02-01/66C55
5. 2018/02-01/05F30
6. 2018/02-09/9A040
7. 2018/02-16/FDD53
8. 2018/02-01/37798
9. 2018/02-01/4A557
10. 2018/02-01/0B993
11. 2018/02-01/E48A9
12. 2018/02-01/F3FAC
13. 2018/02-01/D2BA0
14. 2018/02-01/84B47
15. 2018/02-02/FF570
16. 2018/02-05/FDCCA
17. 2018/02-09/2A74E
18. 2018/03-08/E6E7D
19. 2018/02-01/52353
20. 2018/02-02/79BB2
21. 2018/02-05/A1FDD
22. 2018/02-23/BEC01
23. 2018/02-01/304DD
24. 2018/03-07/3C932
25. 2018/04-26/AZ3F2

1.d klase – Linda Burtniece

Nr. Pieteikuma Nr.
1. 2018/02-01/1B5A6
2. 2018/02-01/12EEA
3. 2018/02-01/097B1
4. 2018/02-01/3C50A
5. 2018/02-01/6D4A9
6. 2018/02-01/E6314
7. 2018/02-01/BF335
8. 2018/02-01/219E0
9. 2018/02-01/D45D6
10. 2018/02-01/EA56D
11. 2018/02-01/D1C45
12. 2018/02-01/00468
13. 2018/02-01/59470
14. 2018/02-01/8DC4E
15. 2018/02-02/86D3C
16. 2018/02-02/7A601
17. 2018/02-19/10B97
18. 2018/03-08/888F2
19. 2018/02-02/123F2
20. 2018/02-02/9918A
21. 2018/02-10/721E6
22. 2018/02-13/AA083
23. 2018/02-28/E0B09
24. 2018/02-01/1C1EC
25. 2018/03-14/562EA

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Ogre sākumskolas administrācija