Pirmklasnieku dokumentu iesniegšana, sadalījums klasēs

14. maijs

Ogres sākumskola aicina 2020./2021. m.g. topošo pirmklasnieku vecākus no 1. līdz 12. jūnijam iesniegt dokumentus elektroniski vai papīra formātā skolas pastkastītē pie skolas dežuranta.

Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī

Ogres sākumskola aicina 2020./2021. m.g. topošo pirmklasnieku vecākus no 1. līdz 12. jūnijam iesniegt dokumentus elektroniski uz e-pastu skola@ogressakumskola.lv vai papīra formātā skolas pastkastītē pie skolas dežuranta.

Bērna medicīnisko karti Nr. 026/u veidlapu, liecību (sekmju izrakstu) vai izziņu par 5.-6. gadīgo programmas apguvi iesniegt līdz 31. augustam.

Tikšanās ar klašu audzinātājām notiks augustā.

Bērna vecāks ne vēlāk kā līdz 31. augustam piesaka Ogres novada skolēnu karti.

Pirmklasnieku sadalījums klasēs.

1.a klase (I. Ušpele)

1. 1.a 2020/02-03/38AA1
2. 1.a 2020/02-03/3229F
3. 1.a 2020/02-03/E6198
4. 1.a 2020/02-03/03E6A
5. 1.a 2020/02-03/50B46
6. 1.a 2020/02-03/29B1A
7. 1.a 2020/02-03/1DAF8
8. 1.a 2020/03-11/A1AD3
9. 1.a 2020/02-03/2AE97
10. 1.a 2020/02-03/5ED1D
11. 1.a 2020/02-03/6A50C
12. 1.a 2020/02-03/99940
13. 1.a 2020/02-03/A07F2
14. 1.a 2020/02-03/C15A2
15. 1.a 2020/02-03/91D2A
16. 1.a 2020/02-03/66D68
17. 1.a 2020/02-03/C2D9C
18. 1.a 2020/02-03/502D8
19. 1.a 2020/02-03/977F7
20. 1.a 2020/03-05/9AB71
21. 1.a 2020/02-18/C7868
22. 1.a 2020/02-03/EE668
23. 1.a 2020/02-03/214A6
24. 1.a 2020/02-03/8533A
25. 1.a 2020/02-03/50353
26. 1.a 2020/02-03/75C0B
27. 1.a 2020/03-08/93E6D

1.b klase (G. Kalniņa)

1. 1.b 2020/02-03/42328
2. 1.b 2020/02-03/ABB25
3. 1.b 2020/02-03/7A657
4. 1.b 2020/02-03/1E772
5. 1.b 2020/02-21/AECCA
6. 1.b 2020/02-03/45B9F
7. 1.b 2020/02-03/24898
8. 1.b 2020/02-03/71C8B
9. 1.b 2020/02-03/23372
10. 1.b 2020/02-03/4024A
11. 1.b 2020/02-03/BD337
12. 1.b 2020/02-03/2123F
13. 1.b 2020/03-05/A93B1
14. 1.b 2020/03-04/0C8BC
15. 1.b 2020/02-03/3A3FA
16. 1.b 2020/02-03/6A092
17. 1.b 2020/02-03/D5A46
18. 1.b 2020/02-03/0373F
19. 1.b 2020/02-04/BB653
20. 1.b 2020/02-05/13939
21. 1.b 2020/02-13/8B2D5
22. 1.b 2020/02-03/2C25E
23. 1.b 2020/02-03/8840D
24. 1.b 2020/02-03/4FB60
25. 1.b 2020/02-04/D217D
26. 1.b 2020/02-13/782C7
27. 1.b 2020/02-03/5266D

1.c klase (E. Geca)

1. 1.c 2020/02-03/AB9A0
2. 1.c 2020/02-03/7D1BF
3. 1.c 2020/02-03/43189
4. 1.c 2020/02-03/6A3D0
5. 1.c 2020/02-03/95D8D
6. 1.c 2020/02-19/B2623
7. 1.c 2020/02-03/4E1FD
8. 1.c 2020/02-03/760C6
9. 1.c 2020/02-03/FB55E
10. 1.c 2020/02-03/8A3BD
11. 1.c 2020/02-03/E7253
12. 1.c 2020/02-03/29EFA
13. 1.c 2020/02-06/5CE6C
14. 1.c 2020/02-09/F9E77
15. 1.c 2020/02-10/B0FC1
16. 1.c 2020/02-20/08C6A
17. 1.c 2020/02-03/E2465
18. 1.c 2020/02-29/F204F
19. 1.c 2020/02-03/3DE6E
20. 1.c 2020/02-03/2E170
21. 1.c 2020/02-03/7E05F
22. 1.c 2020/02-03/6A725
23. 1.c 2020/02-03/B0924
24. 1.c 2020/02-03/29E06
25. 1.c 2020/02-10/A52D8
26. 1.c 2020/02-03/1777C
27. 1.c 2020/03-16/40D86

1.d klase (Ļ. Maļinovska)

1. 1.d 2020/02-03/A6CD5
2. 1.d 2020/02-03/F1044
3. 1.d 2020/02-03/E56E9
4. 1.d 2020/02-03/5EA1E
5. 1.d 2020/02-03/34129
6. 1.d 2020/02-03/0CC6E
7. 1.d 2020/02-03/0328D
8. 1.d 2020/02-14/89522
9. 1.d 2020/02-03/EE44C
10. 1.d 2020/02-03/4C638
11. 1.d 2020/02-03/5CBAC
12. 1.d 2020/02-03/B7EC6
13. 1.d 2020/02-03/6224A
14. 1.d 2020/02-03/A90EF
15. 1.d 2020/02-03/23943
16. 1.d 2020/02-03/1391F
17. 1.d 2020/02-04/B0411
18. 1.d 2020/02-03/643D3
19. 1.d 2020/03-10/D1DA3
20. 1.d 2020/02-03/D26B4
21. 1.d 2020/02-03/38663
22. 1.d 2020/02-03/8C012
23. 1.d 2020/02-05/21499
24. 1.d 2020/02-12/F0786
25. 1.d 2020/02-03/02BF2
26. 1.d 2020/02-03/0570C
27. 1.d 2020/02-03/93F61

1.e klas.e (K. Burija)

1. 1.e 2020/02-03/50A10
2. 1.e 2020/02-03/8AD3B
3. 1.e 2020/02-03/6710E
4. 1.e 2020/02-03/34750
5. 1.e 2020/02-03/CCCE9
6. 1.e 2020/02-03/EFA6D
7. 1.e 2020/02-03/C736F
8. 1.e 2020/02-03/6495B
9. 1.e 2020/02-03/DF32D
10. 1.e 2020/02-03/32865
11. 1.e 2020/02-03/648E8
12. 1.e 2020/02-03/E7EC1
13. 1.e 2020/02-03/78A84
14. 1.e 2020/02-03/AAE90
15. 1.e 2020/02-03/BA318
16. 1.e 2020/02-03/5E657
17. 1.e 2020/02-03/E9626
18. 1.e 2020/02-03/B0046
19. 1.e 2020/02-03/8A5CA
20. 1.e 2020/02-03/A639C
21. 1.e 2020/02-03/77EF1
22. 1.e 2020/02-03/9F1AC
23. 1.e 2020/02-03/08BE3
24. 1.e 2020/02-03/4DE3A
25. 1.e 2020/02-03/5E2B3
26. 1.e 2020/02-03/EB03B
27. 1.e 2020/02-03/10F91
28. 1.e 2020/02-03/B74AF
29. 1.e 2020/02-03/987EC

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Ogre sākumskolas administrācija