Mācību procesa organizācija 2. semestrī

8. janvāris

1. — 4. klašu brīvlaiks tiek pagarināts līdz 22. janvārim, 5. — 6. klašu skolēni no 11. janvāra sāk mācības attālināti.

Pamatojoties uz 2021. gada 7. janvāra MK lēmumu, informējam par izmaiņām mācību procesa organizācijā izglītības iestādē 2020./2021. mācību gada 2. semestrī:

  • 1. — 4. klašu ziemas brīvlaiks tiek pagarināts līdz 22. janvārim (tiks lemts par mācību gada pagarināšanu);
  • 5. — 6. klašu skolēni no 11. janvāra sāk mācības attālināti (sekot informācijai e-klasē).

Ogres sākumskolas administrācija