Izglītojamo uzņemšana Ogres sākumskolas 1. klasē

6. marts, 2019

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolas 1.klasē 2019./2020. mācību gadā.