Izglītojamo uzņemšana Ogres sākumskolas 1. klasē

30. janvāris, 2020

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolas 1. klasē 2020./2021. mācību gadā.